اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

من دکتر مهدی پاک نهاد

سال ها پیش، وقتی برای اولین بار اقدام به اپلای کردم، با یک معضل بزرگ مواجه شدم؛ تقریبا هیچ منبع اینترنتی قابل اعتماد، روزآمد و فراگیری درباره آموزش پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از ایران وجود نداشت تا دانشجویی مثل من که توان پرداخت دستمزدهای میلیونی واسطه ها و موسسات اعزام دانشجو را نداشت، بتواند با تکیه بر آموزش های آن، همه مراحل  اپلای -از نقطه شروع گرفته تا انتخاب کشور و دانشگاه و گرفتن نامه پذیرش و نهایتا اخذ ویزا و اعزام به کشور مقصد- را دنبال کرده و به طور موفقیت آمیز پشت سر بگذارد.

این سال ها گذشت و من بالاخره بعد از انجام پنج اپلای موفق در کشورها و دانشگاه های مختلف جهان، راه درست پذیرش تحصیلی را یاد گرفتم. اما حالا که به کشور برگشتم، هنوز هم جای خالی یک منبع آموزشی خوب و کاربردی در اینترنت احساس می شود. پس «اپلای آکادمی» را راه اندازی کردم تا همچون یک دانشگاه، به دانشجویان مشتاق اپلای، و آنهایی که می خواهند برای اولین بار اقدام به پذیرش تحصیلی از یک دانشگاه خارجی کنند بیاموزد که چطور باید شروع کنند، چطور مسیر را طی کنند، و در نهایت چطور پرچم موفقیت شان را در کشور مقصدشان بر زمین بزنند. اگر شما هم «کیس اپلای» هستید، پس بیایید شروع کنیم!