درباره آکادمی اپلای

آموزش اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی

اپلای آکادمی مرجع آنلاین آموزش اپلای و پذیرش تحصیلی است. هدف ما این است که هر دانشجویی که تصمیم به ادامه تحصیل در خارج می گیرد، بتواند تمام اطلاعات و آموزش های لازم برای شروع اپلای را فرا بگیرد.

کار ما در اپلای آکادمی تولید محصولات آموزشی در زمینه اپلای و پذیرش تحصیلی است. 

162 سرفصل آموزشی اپلای
427 دانشجوی شرکت کننده
3170 دقیقه فیلم آموزشی